.: Färg, Verktyg mm :.

Här erbjuds allt inom Flüggers färgsortiment, verktygen tillverkas av Flüggers välkända penseltillverkare Stiwex och vår rödfärg tillverkas i Falun. För mer info om Flüggers produkter, besök www.flugger.se
   
Ska du måla om ditt hus i sommar? Vilken kulör passar bäst?
Testa att måla om ditt eget hus i datorn först eller kom in och köp en provburk som räcker till ca två m2.
Vi har även mycket inspiration i butiken att få och hjälper gärna till!

Välkomna in!

   
   

Produkterna från vårt populära utomhusprogram är nu 
uppdelade i två nya serier: Aqua och Classic.

 

  Aqua serien:
Aqua symboliserar moderna produkter som kombinerar utmärkt funktion med en kvalitet som tar hänsyn till miljön. Vattenburna produkter för trä som alla kännetecknas genom att emballagen har ett blått hus och en blå droppe. Additiv 100-ikonen, som symboliserar att produkten är optimerad för utomhusbruk, är likaså blå. Kännetecknet för laserande och täckande produkter i Aqua serien är att de bevarar glansen och nyansen bättre än motsvarande produkter i Classic serien.
   
  Classic serien:
Lösningsmedelshaltiga produkter för trä som alla kännetecknas genom att emballagen har ett rött hus och en svart droppe. Additiv 100-ikonen, som symboliserar att produkten är optimerad för utomhusbruk, är röd i denna produktserie.
   

Additiv 100:
Anti Mögelmedel. Additiv 100 används som tillsats till färger för användning utomhus. Minimerar risk för alg-, mögel- och svamppåväxt. Skall användas på ytor, som är speciellt fuktutsatta. T ex ytor som alltid står i skugga, nära växter, eller som blir påverkade på grund av byggkonstruktionen och därför har en större tendens till påväxt av alger, mögel och svamp.
   

Trä Utomhus

   
Flügger 90 Aqua Grundolja

Vattenbaserad alkydolja för grundning av bart trä. Tränger in i träet och ger ett bra skydd mot fukt, mögel och svamp. Ger bra vidhäftning för följande behandling. Används under vattenbaserade produkter..

Flügger 90 Classic Grundolja

Alkydoljebaserad grundolja till trä. Tränger djupt in i träet och fyller porerna, samt säkrar god vidhäftning för efterföljande behandling. Ger en längre hållbarhet och minimerar risken för sprickbildning i träet.
Flügger 91 Aqua

Vattenburen pigmenterad alkydoljegrundfärg till trä. Tränger in i träet och motverkar fuktupptagning, minimerar sprickbildning och säkrar vidhäftning för efterföljande behandling. I systembehandling, tillsammans med grundolja och täckande färg, säkrar systemet maximal täckförmåga, hållbarhet och extra skydd.
Flügger 91 Classic

Pigmenterad alkydoljegrundfärg till trä. Tränger in i träet och motverkar fuktupptagning, minimerar sprickbildning och säkrar vidhäftning för efterföljande behandling. I systembehandling, tillsammans med grundolja och täckande färg, säkrar systemet maximal täckförmåga, hållbarhet och extra skydd.
Flügger 95 Aqua – Halvtäckande

Baseras på en speciell väderbeständig och vattenbaserad alkydolja. Den framhäver träets struktur och ådring. Kan användas på både nytt trä och på trä som behandlats med lasyrfärg.
Flügger 97 Classic – Heltäckande

Alkydoljebaserad täcklasyr. Ger en väderbeständig halvmatt yta med hög täckkraft, speciellt lämplig vid kulörbyte. Skyddar mot vädrets påverkan och ger träet en längre hållbarhet. Fyllig och tixotrop konsistens gör den lätt och droppfri att applicera.
Flügger 98 Aqua

Flügger 98 Aqua täcklasyr är en vattenburen alkydmodifierad akrylatlatexfärg för målning av fasader utomhus. Halvmatt med hög täckförmåga, speciellt lämplig vid kulörbyte. Skyddar mot vädrets påverkan och ger träet en längre hållbarhet.
Flugger 99 Classic

Väderbeständig alkydoljefärg. Ger en halvblank, slitstark och fyllig yta, som tål kraftig påverkan från fukt och vatten. Skyddar optimalt mot vädrets påverkan och ger träet en längre hållbarhet. Fyllig och tixotrop konsistens, gör färgen lätt och droppfri att applicera och ger ett fylligt jämnt skikt.
Flügger 99 Aqua

Flügger 99 Aqua alkydoljefärg är en vattenburen, väderbeständig alkydoljefärg. Ger en halvblank, slitstark och fyllig yta, som tål kraftig påverkan av fukt och vatten. Skyddar optimalt mot vädrets påverkan och ger träet en längre hållbarhet.
Flügger 100 aqua

Vattenbaserad uteakrylat som ger en fyllig, elastisk och mycket hållbar yta som är vattenavvisande. Den är färgbeständig, vilket gör att den är speciellt anpassad för starka och klara kulörer, samt glansbeständig vilket säkrar ett nymålat utseende under längre tid. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan och påverkas minimalt av smuts. Om Aqua 100 används i systembehandling med Flügger 90 aqua och 91 aqua uppnås ett mycket väderbeständigt resultat.

Flügger Impredur Träolja

Vattenburen speciell träolja med extremt vattenavvisande effekt. Innehåller en hög mängd UV-filter som skyddar mot solens nedbrytande strålar, vilket bevarar träets lyster och färg så långt som möjligt. Har en speciellt hög inträngningsförmåga och hindrar effektivt uttorkning och sprickbildning.
Flügger Träolja Classic

Alkydoljebaserad klassisk träolja med hög inträngningsförmåga som ger ett effektivt skydd mot uttorkning och sprickbildning. Framhäver träets egna lyster och ger en vattenavvisande yta.
Flügger Fönsterfärg V

Flügger Fönsterfärg, vattenbaserad oljemodifierad akrylatfärg. Är speciellt utvecklad för behandling av fönster. Är lätt att applicera, har god utflytning, torkar snabbt och ger en mycket tålig och väderbeständig yta.
   

Mineraliska ytor utomhus

   
Flügger Fasad Impredur

Exklusiv, matt och mycket smutsavvisande fasadfärg. Ger en vattenavvisande, slitstark yta med bästa möjliga väderbeständighet. Skyddar maximalt mot vatteninträngning, t ex slagregn, samtidigt som ytan är diffusionsöppen så att vattenånga kan andas ut. Uppfyller de höga krav som ställs på fasadbehandling i t ex stadsmiljö.

Flügger Fasad Betong

Tålig, elastisk och mycket väder- och kulörbeständig fasadfärg. Är vatten- & väderbeständig och ger en yta med ringa smutsupptagning. Koldioxid från luften tränger ej igenom ytan, som behandlats med Flügger Facade beton. Denna karbonatiseringshämmande effekt motverkar därför nedbrytning av betongytan.

Flügger Fasad Universal

Väderbeständig allsidig fasadfärg. Ger ett vackert helmatt och kalkat utseende. Ytan är väderbeständig och skyddar mot vatteninträngning (slagregn), och diffusionsöppen så att vattenånga kan andas ut. Särskilt lämplig på svagt kritande eller lätt porösa underlag. Hämmar alg- & mögelpåväxt på ytan.

Flügger Silikat Fasadfärg

Klassisk silikatfärg. Ger en vacker helmatt och levande yta. Är mycket diffusionsöppen så att vattenånga inifrån kan andas ut. Bindemedlet, kalivattenglas reagerar kemiskt med luften och med det mineraliska underlaget.

Flügger Fasad Armering

Mycket fyllande grundfärg som fyller ut mindre revor och sprickor. Utjämnar ojämnheter på ytan. Ger en yta med samma struktur som finputs.

Flügger Dekso-plast Strukturfärg

Dekso-plast Strukturfärg är en grovkornig vit strukturfärg baserad på akrylat för utvändigt bruk. Följsam med underlaget och god tvättbarhet. Kräver ej färdigstrykning med annan färg, men kan övermålas med Dekso-plast 5 eller Uteakrylat 25.

Flügger Fasad Clean

Alkaliskt och mycket effektivt rengöringsmedel till rengöring av fasader i trä, puts, plåt m m. Avlägsnar effektivt all sorts smuts på utvändiga ytor före målning.

   

 

 


 

 

© 2009 - 2013 - Flügger Färg